วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการนิเทศติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2