วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ร่วมเป็นกำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านพวงพยอม ในการซ่อมแซมต่อเติมบ้านที่พักอาศัย ณ บ้านพวงพยอม ม.5 อ.จุน จ.พะเยา