วันที่ 14 กันยายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย จัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายและตรวจสอบคะแนนรายละเอียดตัวขี้วัด ในการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2