วันที่ 13 กันยายน 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ทุกเครือข่ายจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนสำหรับครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิด BBL โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับจังหวัด ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมจำนวน 126 คน

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2