เปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2