วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมทางไกล การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2