วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการอบรมการประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน PISA 2025 ด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2