วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่ในดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ได้แก่ เด็กหญิงชญาภา จันทร์แป้น นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และเด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์แป้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย อ.จุน จ.พะเยา