วันที่ 12 กันยายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อวางแผนการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2