วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน ขนาดเล็ก จำนวน 29 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สพป.พะเยา เขต 2