วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแอพพลิเคชัน “ส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2