วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2566 เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของบุคลากรในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ อันได้แก่ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นฯ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2566 เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของบุคลากรในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ อันได้แก่ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการปี 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2