วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2