วันที่ 19 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านสันหลวงนำโดย นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านสันหลวง ได้จัดทำโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aild&CPR) โดยมีนางสาวยลสิริ สักลอ พยาบาลวิชาชีพ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปความสนุกสนาน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน