วันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นำโดย นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา นายไพฑูรย์ มาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก