วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นำโดย นายเอกพันธ์ ทนันไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุกิจ ใจวังโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๕ คน ที่มาศึกษาดูงานในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมผาแดง โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ในการนำเสนอข้อมูลบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเรียบร้อย