วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแล่ง , ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสัก อ.ภูซาง ,ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมอก “ราษฎร์อนุกูล” อ.เชียงคำ