วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) อ.ปง ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาลาด อ.เชียงคำ