วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของโรงเรียนปริยัติธรรม ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของโรงเรียนปริยัติธรรม ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2