วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 8/2565 โดยประชุมร่วมกับ สพป.พะเยา เขต 1 ,สพป.พะเยา เขต 2 และ สพม.พะเยา ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 8/2565 โดยประชุมร่วมกับ สพป.พะเยา เขต 1 ,สพป.พะเยา เขต 2 และ สพม.พะเยา ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2