วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวย สพป.พะเยา เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความรู้จากวิทยากร ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผอ.โรงเรียนห้วยไร้สามัคคี สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวย สพป.พะเยา เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความรู้จากวิทยากร ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผอ.โรงเรียนห้วยไร้สามัคคี สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2