วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายใน และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2
เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการนิเทศภายใน
และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2