วันที่ 5 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 -6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยได้รับความรู้จาก ดร.สมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุม บ้านน้ำรีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ระหว่างวันที่ 4 -6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยได้รับความรู้จาก
ดร.สมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุม บ้านน้ำรีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2