วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2022 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2022 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2