นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2565 ประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 19/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2565 ประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 19/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2