วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมทางไกล การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสามเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมทางไกล การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสามเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2