ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567