วันที่ 13 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 13 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านปงนาปรัง) อ.ปง จ.พะเยา เพื่อผลักดันการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในเขตพื้นที่การศึกษา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2