ประกาศ อ.ค.ก.ศ. พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ 1 ครั้งที่ 3