วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง , ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) อ.ปง ,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน