วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นำคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพลงสดุดีมหาราชา จัดกิจกรรมปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ก่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2