วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (INCLUSIVE EDUCATION) ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (INCLUSIVE EDUCATION)” ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2