วันที่ 6 กันยายน 2566 ชป.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จว.พ.ย./ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.34 โดย ร.ท.สุนันท์ชัย บ้านสระ หน.ชป.ฯ ได้เป็นผู้แทนจาก กกร.มทบ.34 มอบเสื้อนักเรียนแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการและขาดแคลน ตามโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งรายการมีดังนี้
1.เสื้อเด็กนักเรียน ชาย 52 หญิง 22 รวม 74 ตัว
2.นม กล่องใหญ่ 6 กล่อง กล่องเล็ก 10 กล่อง โดยมี นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน เป็นผู้รับมอบ ณโรงเรียนบ้านน้ำมิน ตำบลน้ำลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 6 กันยายน 2566 ชป.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จว.พ.ย./ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.34 โดย ร.ท.สุนันท์ชัย บ้านสระ หน.ชป.ฯ ได้เป็นผู้แทนจาก กกร.มทบ.34 มอบเสื้อนักเรียนแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการและขาดแคลน ตามโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งรายการมีดังนี้
1.เสื้อเด็กนักเรียน ชาย 52 หญิง 22 รวม 74 ตัว
2.นม กล่องใหญ่ 6 กล่อง กล่องเล็ก 10 กล่อง โดยมี นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน เป็นผู้รับมอบ ณโรงเรียนบ้านน้ำมิน ตำบลน้ำลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2