วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567ทางโรงเรียนบ้านสันหลวง นำโดย นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบชุดนักเรียน ผลการทดสอบต่างๆของปีการศึกษา 2566 และได้มอบทุนการศึกษาจากท่านผู้ใหญ่ใจดีให้แก่นักเรียน