ประกาศ อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เรื่อง ผลผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุพิเศษ ปีพ.ศ. 2566