วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obec Content Center สำหรับกลุ่มแกนนำครูเทคโนโลยีและกลุ่มครูผู้สนใจ จำนวน 100 คน