วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดำเนินการประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 โดย นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียลอ สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดำเนินการประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 โดย นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเวียลอ สพป.พะเยา เขต 2

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2