วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางค์กูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดทำแอพพลิเคชัน “ส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ห้องประชุมภลังกา สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางค์กูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดทำแอพพลิเคชัน “ส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ห้องประชุมภลังกา สพป.พะเยา เขต 2