วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา