วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการแจ้งนโยบายเร่งด่วน สพฐ.และบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และรองผู้อำนวยการได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการแจ้งนโยบายเร่งด่วน สพฐ.และบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และรองผู้อำนวยการได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2