วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบราชการ 4.0 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาสู่สังคมดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นสู่ระบบราชการ 4.0 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2