นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ประจำวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ประจำวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม
ครั้งที่ 14/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2