วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและการแข่งขันแฮนด์บอลชายหาด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ ณ สนามโรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและการแข่งขันแฮนด์บอลชายหาดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ ณ สนามโรงเรียนพญาลอวิทยาคม อ.จุน จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2