วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะครูโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะครูโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2