วันที่ 14 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทบทวนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) อ.ภูซาง จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2