วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนาอ้อม ร่วมพิธีสืบชะตาป่า ณ วัดพระธาตุต้นฝางและป่าชุมชนบ้านน้ำริน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2