พุธเช้า ข่าวสพฐ. วันที่ 12 มกราคม 2565

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 2/2565 ประจำวันพุธที่ 12 มกราคม 2565
และประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ และผู้อำนวยการกลุ่มครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2