เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนแก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา และโรงเรียนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายชาญชัย ทองแสน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้คำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนแก่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
และโรงเรียนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2