วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2566 (โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา) ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2