ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

 

ดาว์นโหลดใบสมัครสอบ รองผอ.รร. ที่นี่
ดาว์นโหลดใบสมัครสอบ ผอ. รร. ที่นี่